เกี่ยวกับเรา

INSURE – LAND คือดินแดนที่รวบรวม
ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ที่มารวมพลัง ช่วยเหลือคุณ
ในทุกมิติของการประกันภัย ประกันสุขภาพ  ประกันชีวิต ประกันโรคร้ายแรง

ผู้ให้บริการประกันภัย

ผลิตภัณฑ์

ประกันสุขภาพ หมดกังวลเรื่องค่ารักษา ด้วยแผนประกันสุขภาพเหมาจ่าย มีหลากหลายแพ็คเก็จ ที่สามารถเลือกได้ ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน วงเงินการรักษากำหนดได้ตามความต้องการ

เจอจ่ายแต่ไม่จบ เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรง ชีวิตยังเดินต่อได้ เพราะมีค่าชดเชยที่จ่ายเป็นเงินก้อน ให้เราสามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินชีวิต

แบบประกันชีวิตที่ให้มากกว่า ทั้งคุ้มครองชีวิตและทุพพลภาพควบคู่กัน มีความยืดหยุ่นสูงสามารถออกแบบให้เป็นเงินออม เพื่อการดูแลสุขภาพระยะยาวได้

เสียงจากลูกค้า

บทความ